Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
2 miesiące gratis dla nowych firm

Biuro rachunkowe, księgowość - usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Przygotowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Wyprowadzanie zaległości w ewidencjach

Biuro rachunkowe, księgowość - kadry i płace

 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Sporządzanie miesięcznych list płac
 • Kompleksowe rozliczenie z ZUS

Biuro rachunkowe, księgowość - pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

 • Zakładanie przedsiębiorstw
 • Rejestracja podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo przy wyborze formy opodatkowania

KINGA GĘBOŁYŚ
Biuro Rachunkowe

tel: 512 448 767
e-mail: kontakt@biurorachunkowe.biz

ul.Rumiankowa 10
32-005 Niepołomice